• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
By: On December 25, 2020
DẤU TÍCH MỘT SỐ LÀNG CHĂM TRÊN XỨ BẮC... Làng vốn là một đơn vị cơ bản trong kết cấu xã hội Việt truyền thống. Nó có kết cấu chặt chẽ nhưng đa diện, đa sắc, phức tạp về mặt quản lý cũng như tổ chức cộng đồng. Hay nói theo cách khác, kết cấu đóng - mở có tính lưỡng nguyên của làng đã tạo nên tính cách đặc thù mang đậm chất tiểu nông, nông dân trong tâm thức người Việt. Góp phần vào tính đa diện, phồn tạp nhưng chặt chẽ của làng xã Việt ấy là những "tù binh" [1] Chiêm Thành được mang về từ sau nh...
90 views 2 likes
By: On November 30, 2020
...
95 views 1 like
By: On October 30, 2020
...
75 views 0 likes
By: On April 26, 2020
...
328 views 1 like
By: On January 21, 2020
...
89 views 0 likes