Kaka
by On October 13, 2012
276 views

Hội Bảo Tồn Văn Hoá Champa @ Hoa Kỳ

P.O. Box 56240, San Jose, CA 95156
Tel: (408) 674-4099; (408) 206-4619
E-mail:
 info@ilimochampa.org  
kate.jpg
Danak-Dak Harei Katê Thun Inư Girai 2012 Pak San Jose hrei 13-10-2012
(Chương trình Lễ Hội Katê tại San Jose, ngày 13-10-2012)

o0o

I. Nok sa: Tana ssanưng-hadar dom Urang Dahlơu Champa
(Phần 1: Lễ Tưởng Nhớ các Bậc Tiền Nhân Champa)

1. Abih mik-va adei sa-ai mai drưng yaum dơng dagok pieh chaga ngak tana ssanưng hadar.
(Toàn thể tham dự viên đứng dậy chuẩn bị làm lễ tưởng nhớ các bậc Tiền Nhân.)

2. Tana payer-limah gavang bingu tagok ngauk paban “Bangssa Hadar Karun” Ka dom Urang Dahluw hu phwơl yaum saung Bang-ssa Champa
(Lễ dâng vòng hoa lên “Đài Tưởng Nhớ” các bậc Tiền Nhân Champa. )

3. Abih mik-va adei sa-ai pajum dauh kadha " Khik Bhum Pasai".
(Toàn thể đồng hương tham dự cùng hát bài truyền thống ca: " Khik Bhum Pasai,” để tạ ơn Tiền Nhân Champa.)

4. Sa vak dơng gaddơng pieh ssanưng hadơr dom Urang Dahlơu, dom Patau Bya, dom  Urang Chah-ya hu phwơl yaum thaung Bang-ssa Champa.
(Một phút mặc niệm để tưởng nhớ các bậc Tiền Nhân, các Vua Chúa, các Anh hùng có công gầy dựng và bảo tồn Văn Hoá, Lịch Sử Champa.)

5. Abih mik-va adei sa-ai dauk dala thuk-thyam.
(Toàn thể tham dự viên an toạ.)

6. Pajum dauh: “Hận Đồ Bàn”, Rachwak: Xuân Tiên. Abih Kavom pajum dauh. Mưnuis arieng- ba Miêu Văn Tuấn                                                                                                                                      (Tốp ca “Hận Đồ Bàn”, Sáng tác Xuân Tiên. do toàn ban họp ca. Đạo diễn Miêu Văn Tuấn)

7. Paha-sakrưn dom twai kaya kaya mai drưng yaum harei Katê.
(Giới thiệu quan khách tham dự lễ hội.)

8. Ong Đặng Chánh Linh, Ppo di Nhaum pwoch takadha pakak harei Katê.
(Ông Đặng Chánh Linh, chủ tịch Hội, đọc diễn văn khai mạc Lễ Hội KATÊ 2012.)

9. Akhan mat-ar harei Katê  saung ddom ka pruk ngak di Nhaum Khik Padơng Ilimo Champa USA.
(Trình bày ý nghĩa Lễ Hội Katê và trao đổi về sự xuyên tạc của Nhóm Champaka đến việc làm của Hội trong thời gian qua.  Người phu trách - Kiều Ngọc Quyên.).

10. Pajum dauh hu tamia dai daung: “Sơp Ginơng Harei Katê," Rachwak: Amưnhan, Abih Kavom pajum dauh thong tamia. Mưnuis arieng ba Miêu Văn Tuấn
(Tốp ca có múa phụ họa: Tiếng Trống Lễ Hội Katê, nhạc và lời của Amưnhan, do toàn ban văn nghệ biểu diễn, Đạo diễn : Miêu Văn Tuấn.)

11. Pwơch dơm-nưy Po Kaung Girai di muk Từ Thi.
( Đọc tiểu sử Ngài Po Klaung Girai  của Bà Từ Thi.)

12. Dauh Sa : “Quê Em”, Rachwak: Đàng Năng Quạ, Radauh: Kiều Trang                                          (Đơn ca: “Quê em”. Sáng tác Đàng Năng Quạ. Trình bày: Kiều Trang)

13. Pajum dauh: “Hò Ra Khơi”, dân ca Chăm, Abih Kavom pajum dauh                                                                    (Tốp ca nam. “Hò ra khơi” dân ca Chăm, tốp ca nam trình bày)

14. Dom panwoch khan on gah harei Katê di twai kaya kaya mai drưng yaum.
(Phát biểu cảm tưởng của quan khách tham dự lễ hội.)

15. Dauh Sa : Xuân về trên Tháp cổ, Rachwak: Amưnhân, Radauh: Đạt Hiệp
(Đơn ca Xuân v trên Tháp cổ, sáng tác: Amưnhân, Đạt Hiệp trình bày.)

16. Dom panwoch khan on gah harei Katê di twai kaya kaya mai drưng yaum.
(Phát biểu cảm tưởng của quan khách tham dự lễ hội.)

17. Tamia tadik: Rauk On Bơl katê, kavom kamei tamia, mưnuis ariêng ba: Miêu Văn Tuấn.
(Múa quạt truyền thống: Đón Mừng Lễ Hội Katê, tốp nữ biểu diễn, đạo diễn múa Miêu Văn Tuấn)

18. Dom panwoch khan on gah harei Katê di twai kaya kaya mai drưng yaum.
(Phát biểu cảm tưởng của quan khách tham dự lễ hội.)

19. Dauh Dwa: “Karah Mưta”, Rachwak: Amưnhân, Radauh: Kiều Khánh & Thủy Nguyên.
(Song ca: “Chiếc Nhẫn Mưta”, Sáng tác: Amưnhân, do Kiều Khánh & Thủy Nguyên trình bày.)

20. Dom panwoch khan on gah harei Katê di twai kaya kaya mai drưng yaum.
(Phát biểu cảm tưởng của quan khách tham dự lễ hội.)

21. Dauh Sa: “Jalan Nau”, Rachwak: Châu Văn Kên, Radauh: Từ Thị.
(Đơn ca: Jalan Nau, Châu Văn Kên sáng tác, Từ Thi trình bày.)

22. Dom panwoch khan on gah harei Katê di twai kaya kaya mai drưng yaum.
(Phát biểu cảm tưởng của quan khách tham dự lễ hội.)

23. Dauh Sa : “Dân ca Chăm”, Radauh: Qua Anh Dũng.
(Đơn ca:”Dân ca Chăm”, Người trình bày:Qua Anh Dũng.)

24. Dom panwoch khan on gah harei Katê di twai kaya kaya mai drưng yaum.
(Phát biểu cảm tưởng của quan khách tham dự lễ hội.)

25. Dauh Dwa : Tapen Ia Palei Adei, Rachwak: Amưnhân, Radauh: Che My Lan & Qua Anh Dũng.
(Song ca: “Ben Nuoc Lang Em”. Sáng tác: Amưnhân, do tốp nữ trình bày.)

26. Dauh Sa : “Ly Cafe Đam Mê,” Rachwak: Yphon, Radauh: Khánh Kiều.
(Đơn ca: “Ly Café Đam mê”, Sáng tác của Yphon, Khánh Kiều  trình bày.)

27. Dauh Sa : “Kak Tian Ka Anưk Nau Bhaik”, Rachwak: Quãng Đại Tựu, Radauh: Kiều Tiên.
(Đơn ca: Kak Tian Ka Anưk Nau Bach”, Sáng tác của Quãng Đại Tựu,  Tiên Kiều trình bày.)

28.  Dauh Sa : “Mưyut Mưyuw Palei Mưgauk ”, Rachwak: Amưnhân, Radauh: Thủy Nguyên.
(Đơn ca: “Tình Làng Gốm”, Sáng tác của Amưnhân,  Thủy Nguyên trình bày.)

29. Ta-mia ddwa buk: Sơh Bwei Harei Katê, kavom likei kamei tamia, Mưnuis ariêng-ba Miêu Văn Tuấn.
(Múa đội vụ: Vui Ngày Hội Katê, do nam nữ diễn viên biểu diễn, Đạo diễn: Miêu Văn Tuấn.)

II. Nok dwa: Padei glaih bbơng hwak
(Phần 2: Nghỉ giải lao dùng cơm tối thân mật)

III. Nok Klơu:
Danak-dak ngak bwei twei hatai
(Phần 3: Chương Trình Văn Nghệ Cây Nhà Lá Vườn)

Posted in: Tin cộng đồng
Be the first person to like this.