196 views
trong cuộc sống nếu:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,
L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Tương đương với giá trị:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Thì:
- Làm việc tích cực chỉ là:
H A R D W O R K
= 8 1 18 4 23 15 18 11 = 98%.
- Kiến thức vẫn chỉ là:
K N O W L E D G E = 11 14 15 23 12 5 4 7 5 = 96%
- Tình Yêu ư?
L-O-V-E=12 15 2 2 5 = 54%
- Hay là may mắn?
L U C K = 12 21 3 11 = 47%.
Vẫn không phải!
Để vươn đến đỉnh cao và để đạt đựơc sự tuyệt đối (100%) trong cuộc sống, điều thật sự giúp chúng ta vươn cao hơn, xa hơn chính là thái độ.
A T T I T U D E = 1 20 20 9 20 21 4 5 = 100%
Like (1)
Loading...
1
Kaka
Victory hay đấy...
June 19, 2012