Kaka
by On May 29, 2018
219 views

Vào đây để bảo trợ chương trình đưa mục " Việt - Cham - Anh " vào trong Cham Dictionary 

 

Thời gian gây quĩ (05-26-2018 tới 06-30-2018). Nếu đến ngày đáo hạn mà không đủ số tiền thì NC sẽ hoàn tiền lại cho bà con.

 

Gây quĩ cho việc đưa mục "Việt - Cham - Anh" vào trong Cham Dictionary ONLINE. https://www.gofundme.com/cham-dictionary

Salam mikwa,
Web: nguoicham.com (NC) muốn gây quỹ khoảng $5,000 để đưa mục "Việt - Chăm - Anh" vào trong từ điển Cham dictionary (Cdict) ở http://nguoicham.com/cdict/

Như chúng ta thừa biết trong xã hội Cham ngày nay, phần tiếng Chăm đã sắp trở thành tử ngữ, vì vậy việc bảo tồn ngôn ngữ Cham là rất cần thiết và cấp bách. Hiểu được tình trạng này, NC đã tạo Từ điển Cham trực tuyến với danh mục "Cham - Việt - Anh" tại http://nguoicham.com/cdict/, và thiết nghĩ đó cũng là một trong những nỗ lực góp phần vào bảo tồn ngôn ngữ Cham chúng ta.

Sau khi trang web Cdict này ra đời thì có rất nhiều người yêu thích, động viên và có phản hồi tốt cho Cdict, vì nó rất hữu ích cho những người muốn biết, học hỏi và nghiên cứu về ngôn ngữ Chăm.

Tuy nhiên, mục "Chăm - Việt - Pháp" vẫn còn giới hạn đối với một số người không biết nhiều về tiếng Cham vì họ không biết đánh từ Latin Cham để tìm kiếm trong Cdict, nên mục này vẫn còn trở ngại.

Theo yêu cầu số đông của mọi người là NC nên bổ sung và đưa mục "Việt - Chăm - Anh" vào Cdict là một việc làm tối ưu và rất cần thiết cho việc tra từ vựng trên Cdict. Vì ngày nay hầu hết mọi người sống ở Việt Nam hay ở các nước khác, họ biết tiếng Việt hoặc tiếng Anh nhiều hơn tiếng Chăm, vì vậy việc tìm kiếm các từ vựng trong Cdict dễ dàng hơn bằng cách tra từ trực tiếp bằng tiếng Việt hay tiếng Anh.

Dể đáp ứng yêu cầu đó nên hôm nay NC xin mạo muội mở mục "Gây quĩ cho Cdict" để có kinh phí thực hiện cho dự án trên.

Qua kinh nghiệm tốn hơn 3 năm để hoàn thành mục từ điển "Cham - Việt - Pháp" với gần 5000 từ vựng. Nó rất công phu và tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc để hoàn thành như bây giờ ta thấy trên http://nguoicham.com/cdict/. Vì vậy, lần này, NC không đủ ngân sách để thực hiện dự án trên nữa.
Để thêm mục "Việt - Chăm - Anh" vào Cdict với hơn 8000 từ vựng thì cần rất nhiều công sức và thời giờ để hoàn thành. Theo khảo sát và thăm dò của chúng tôi, nó phải cần đến khoảng $5000 để trang trải và tiền bồi dưỡng anh em cùng làm dự án này. Và dự kiến sẽ được hoàn thành trong 2 năm. 
(Xem video Demo)

Nếu chỉ có riêng NC trong lúc này thì rất khó có thể để thực hiện được cho dự án trên, vì vậy NC rất mong các bạn cùng nhau góp một bàn tay để để có được số tiền ấy.
Cùng nhau đóng góp tại đây: https://www.gofundme.com/cham-dictionary
Danh sách ủng hộ của các bạn sẽ được ghi rõ trong Cham dictionary.

Lần nữa, NC cảm ơn các bạn rất nhiều về sự ủng hộ, đồng hành và đóng góp của các bạn nhằm cùng nhau vun đắp và góp phần bảo tồn ngôn ngữ Cham chúng ta trong lúc bây giờ.

Trân trọng,
NguoiCham
___
Liên lạc:
Nếu các bạn không quen đóng góp qua website này thì xin inbox NC tại https://www.facebook.com/nguoicham
Email: nguoicham07@gmail.com

Hoặc chuyển khoản qua địa chỉ:
Ngư Thanh Vẫn, stk: 0101502535, NH Đông Á, chi nhánh Thủ Đức - HCM

Quý nhân đã thực hiện chuyển khoản xin phiền lòng chụp phiếu gửi inbox cho Ikan nhé! Trân trọng và xin chân thành cảm ơn.
___
Thời gian gây quĩ bắt đầu từ 26/05/2018 đến 30/06/2018. Nếu đến ngày đáo hạn mà không đủ số tiền trên thì NC sẽ hoàn tiền lại cho anh chị em và bà con đã đóng góp. Cảm ơn rất nhiều.

----------------------------------------------
Fundraising for Cham Dictionary "Vietnamese – Cham – English"
via: https://www.gofundme.com/cham-dictionary

Hello our beloved brothers and sisters,

Web: nguoicham.com (NC) wants to raise $ 5,000 for adding a "Việt - Chăm - Anh" (Vietnamese – Cham – English) item into the Cham dictionary (Cdict) at http://nguoicham.com/cdict/

As we know in Cham society today, the Cham language is threatened by extinction and Cham-language preservation is very necessary and urgent. Facing this situation, NC has created the Cham Dictionary online with the item "Cham - Vietnamese - English" at http://nguoicham.com/cdict/, which is one of the efforts that helps contribute to the preservation of the Cham language.

After the launch of Cdict, there are a lot of people who love it and have given positive feedback to Cdict, because it is very useful for those who want to know, learn, and research the Cham language.
However, the item of "Cham - Vietnamese - French" is still limited for who those who do not know much about Cham language because they do not know how to type Cham words or search for the words that they want to find.

According to a large number of people, NC should add "Viet - Cham - English" to Cdict as an optimal and essential feature for searching vocabulary on, and effectively using, Cdict.

Nowadays most Cham people live in Vietnam or in other countries, and know Vietnamese or English more than Cham—so searching for words in Cdict would be made easier by looking up words in Vietnamese or English.
In order to meet these expectations and the needs of the community: today we would like to open the "Cdict Fundraising" to have funding and support for this project.

Over 3 years of labor was required to complete the Cdict with item "Cham -Vietnam - French," containing nearly 5000 vocabulary items. We are aware of the difficulty of this task because it is very detailed, elaborate, and takes a lot of time and money to complete as it is now. At this time, however, NC does not have a sufficient budget to carry out the project to completion.

Adding the "Việt- Cham - English" item into Cdict with 8000 vocabulary items is labor intensive and requires hours of work to be completed. According to our survey, it will require $5000 to hire experts and compensate the labor needed for this project.

In order to conduct this project, NC is looking forward to seeing your generous contribution. Support here: https://www.gofundme.com/cham-dictionary
Your support will be listed in the Cham dictionary.

Again, thank you very much for your support and your contribution. We look forward to working together in preserving our Cham language.

 

Best Regards,
NguoiCham
___
Contact information:
If you are unable to contribue in this site, then inbox NC via https://www.facebook.com/nguoicham
or email: nguoicham07@gmail.com
___
Funding time starts from May 26, 2018 to June 30, 2018. If there is not enough money on the maturity date, NC will refund money for the supporters and relatives have contributed. Thanks so much.

 

 

 

Liên lạc:

Mọi đóng góp xin liên lạc qua:

inbox tại https://www.facebook.com/nguoicham

 

tại gây quĩ website https://www.gofundme.com/cham-dictionary

Email: nguoicham07@gmail.com

 

 

Danh Sách Quí Bảo Trợ Viên Cho Cham Dictionary (CDict)

Stt      

 Họ và Tên            

Số tiền              

Ghi chú      

1 Abd Majid Yunos 200 MYR đã nhận
2 Web Nguoicham.com $500 đã nhận 
3 Phú Văn Dũng $100  
4

v/c Bá Trung Thiệu

$500 đã nhận 
5 Lưu Quang Sáng $100  
6 Ysa Cosiem $100  
7 v/c Chế Mỹ Lan  $500  
8 v/c Bá Văn Dư $100  
9 v/c Bá Mohamad Aly $200  
10 Hangow Thien $100  
11 Luu Hoangzdu $200  
12 v/c Ngọc Minh Lưu $100 đã nhận 
13 v/c Báo Văn Cân $200  
14 v/c Kathy Ba (Đạo Văn Hiện) $500  
15 Miêu Tuấn Phương (Min Cham) $30  
16 Julie Dac $100  
17 Qua Anh Dũng $100 đã nhận 
18 Đạt Xuân Hiệp $100 đã nhận
19 Đàng Reo $50  
20 Zalyn Kieu $50  
21 v/c Zamin Văn (Savy Châu)  $100 đã nhận
22 v/c Jame Ba (Imam Bá) $50 đã nhận
23 Teresa Mai (Thuỷ Tiên) $100 đã nhận
24 Kinh Khánh $500  
25 v/c Thập Danh Đắng $50  đã nhận
26 Ông/bà Yassin Ba $100  đã nhận
27 v/c Sarif Châu (Lêvy Bá) $100  đã nhận
28 v/c Fatimah Amin (Karim Abdul Rahman) $100  
29 v/c Mohamed Châu $100  
30 Hiến Đắc $100  
31 v/c Sami Ba (Lâm Văn Hà) $500  
32 Ikan di Ram 1,000,000 VNĐ  
33 BiBi Phương   500,000 VNĐ đã nhận
34 Phiral   500,000 VNĐ đã nhận
35 Ja Aia Campa    500,000 VNĐ  
36 Báo Phú Sang      50,000 VNĐ

 

 37 Wa Praong   500,000 VNĐ

đã nhận

 38 Duong Long   500,000 VNĐ

đã nhận

 39 Eva Ruoi     500,000 VNĐ đã nhận
 40 Anh Nguyen Ngoc     50,000 VNĐ  
41  Hoang Khang  
  500,000 VNĐ

 

 42 JaThoai    500,000 VNĐ đã nhận
43 Ja Dar   100,000 VNĐ  
 44 RJ-AntiVirus-Aaa    500,000 VNĐ đã nhận
 45 Anh Nang  1,000,000 VNĐ  
 46 Dương Lưu    500,000 VNĐ  
47 Đàng Ngọc Thuỷ    500,000 VNĐ đã nhận
48  Thông Thái Lâm    500,000 VNĐ đã nhận 
 49 GalaiMT    500,000 VNĐ đã nhận 
 50 Châu Út Hiệp    300,000 VNĐ đã nhận
51 Patri Nai    200,000 VNĐ đã nhận
 52 Jabraok Hamutanran    500,000 VNĐ đã nhận
 53 Putra Jatrai      500,000 VNĐ

đã nhận

 54 Tuan Inu    500,000 VNĐ

đã nhận

 55 Liem Coi    200,000 VNĐ  
56 Vũ "cám"    100,000 VNĐ  
 57 Tuệ Nguyên    500,000 VNĐ   
 58 Thuận Hoà Thương Trinh    500,000 VNĐ  đã nhận
 59 Nha Trang Châu    300,000 VNĐ  đã nhận
60 Kim Tagalau    500,000 VNĐ đã nhận
61 Camry Mohamad    300,000 VNĐ  
62 Từ Bảo Trung    350,000 VNĐ  
63 Hoa Tuoi Duong    500,000 VNĐ đã nhận
64 Nuhuang Thai 1,000,000 VNĐ đã nhận
65 Tuấn Trương 2,000,000 VNĐ  
   Tổng cộng: $5,430 + 16,950,000VNĐ  + 200 MYR  
       

 

 

 

 

Like (1)
Loading...
1
admin
Mylan Che Mình cần $5000 thôi. Trả lại cho những tấm lòng ở VN đi Saai 3 Manage Like · Reply · 3h Isvan Campa... View More
June 8, 2018