Kaka
by On February 27, 2018
84 views

Inra Sara (from facebook)

Adei baic xap Cam – em học tiếng Cham. Kadha 9/1. BRUK HAMU APUH - KAYA KĀR RA BAL LI-WA NÔNG CỤ

Ridêh kabao: xe trâu
Dai twan: chòi
Lingal: [cái] cày
Yau: ách
Brak: dây néo
Talei carah: dây néo để giằng
Hakam: bừa
Klug: trục
Hanīk: trạt, trang cào đất
Ro: rò
Trūk: trang cào lúa
Gai tanrah: cào
Kanal: trang
Kanơh: mỏ gẩy
Jalêng: cuốc, chà-leng
Amra katut gar: rựa cán ngắn
Amra atah gar: rựa cán dài
Anīk: thuổng
Wang likei: liềm đàn ông
Wang kamei: liềm đàn bà
Ajōng: rìu 
Catei: chà-tay
Awāk: xẻng
Cangwa: nia
Caneh mưhlơk: sàng cám
Caneh mưbrah: sàng gạo
Caneh yau: rổ 
Pôt prong: mủng lớn
Pôt dam: mủng nhỡ
Pôt xīt: mủng nhỏ
Bung: thúng bằng tre đan (100 lít)
Li-i: thúng
Tathok: mẹt, mủng trẹt
Jāk: giạ
Kajơ: giạ 40 lít
Ratang: cà-tăng [đan bằng tre để chứa lúa, ngô]
Ia hapuh: chổi
Đing: ống [tre để gạt lúa] 
Yōt: gùi [Raglai]
Jok: gùi
Throk: bọc vải đựng gạo
Anung: bọc chăn [đựng tạm]

[Photo Inrajaya]

Posted in: Tiếng Chăm
Be the first person to like this.