Kaka
by On June 11, 2017
559 views

Ban Thanh Niên Bhum Kawei Palei Ram xin chân thành cảm ơn quí bà con, anh chị em đã ủng hộ tinh thần lẫn vật chầt cho chương trình lễ Hội Ramuwan 2017.

DANH SÁCH ỦNG HỘ LỄ HỘI RAMUWAN 2017

 

STT   HỌ VÀ TÊN   SỐ TIỀN   GHI CHÚ
1   v/c  CHÂU SARIF   100    
2   v/c  BÁ VĂN VIỄNK   100    
3   v/c   BÁ TRUNG TUYÊN   100    
4   v/c  BÁ IBRAHAM   100    
5   v/c   BÁ TRUNG THIỆU   100    
6   v/c   VĂN PHƯƠNG TRÌNH   100    
7   v/c  THẬP DANH ĐẮNG   100    
8   v/c  BÁ MOHAMAH ALY   100    
9   v/c  ZAMIN VĂN   100    
10   v/c  BÁ VĂN TƯ   100    
11   v/c   BÁ VĂN DƯ   100    
12   v/c   BÁO VĂN ĐON   100    
13   v/c   MIÊU VĂN TUẤN   100    
14           BÁO VĂN CÂN   100    
15         ANH HÙNG   60    
16   v/c   BẠCH THANH THOẢNG   50    
17   v/c   NGUỴ VĂN CỨNG   50    
18   v/c  TRƯỞNG THANH AN   100    
19   v/c   BÁ ĐẠI LONG   50    
20           BÁO THỊ RẰNG   20    
21   v/c  PHÚ BÌNH KHẢ (SACTO)   50    
22   v/c HIỂN + KATHY   40    
23   v/c QUANG + ĐA  (SACTO)   100    
24            KÍT DƯƠNG  (SACTO)   50    
25           CHÂU MINH ĐẠO    50    
26            CHÂU MINH PHƯỚC   50    
27   v/c   NÃO THỊ XÍ   50    
28            BÁO THỊ ĐẠI (SACTO)   50    
29            KIỀU NGỌC QUYÊN   50    
30            ĐẮC WILLIAM KIẾT   50    
31           THẠCH NGỌC XUÂN (SACTO)   50    
32           CHÉ MỸ LAN  (TACOMA)   100    
33           THÍCH DƯƠNG   (SACTO)   100    
34   v/c   ARIYA+ TÌNH   100    
35           THÀNH RAI   30    
36           CHAMPA   30    
37            TRIẾT THẠCH   40    
38   HỘI TRUYỀN THỐNG SACRAMENTO   250    
39           NẠI THÀNH ĐƠN  (SACTO)   20    
40   v/c  CHÂU VĂN THỦ   50    
41   v/c  DƯƠNG TẤN AN   100    
42           TRƯƠNG THANH LỆ (TUỆ)   50    
43           ANDY ĐÀNG (HUY/SACTO)   100    
44           ĐẠT XUÂN HIỆP   60    
45   v/c  KIỀU KHÁNH   50    
46   v/c   ĐẮC HỮU KHIÊM    50    
47   v/c  KIỀU CHÂU    100    
48   v/c  QUA ANH DŨNG    100    
49   v/c  SƠN + THUÝ VY(SACTO)   50    
50            KIỀU THIÊN    50    
51   v/c   KIỀU TRÂM   100    
52           CHAY SÁU   40    
53           ĐẮC HỮU THIÊN   50    
54           ĐẮC VƯƠNG CHI   100    
55           TỪ HỮU LỢI   50    
56   v/c  LƯU NGỌC  LAI    100    
             
    TỔNG CỘNG:   4190    
Posted in: Lòng nhân ái
Be the first person to like this.