By: On September 14, 2016
  Buổi cơm thân mật để yểm trợ cho chương trình Chăm bản địa do Hội Đồng Phát Triển Champa tổ chức vào ngày 4-9-2016 tại San Jose (Csalifornia) là một thành công lớn lao trong cuộc vận động đòi quyền của dân tộc Chăm bản địa, tập trung hơn 170 thành viên tiểu biểu cho cộng đồng người Chăm tại hải ngoại, không phân biệt hội đoàn, tôn giáo hay địa phương. Buổi cơm này đã diễn ra trong bầu không khí vui nhộn và tiềm chứa một niềm hy vọng tràn trề về mục tiêu đấu tranh có chính nghĩa củ...
227 views 0 likes
By: On September 8, 2016
  Tin từ Hoa Kỳ cho biết buổi cơm thân mật để yểm trợ cho chương trình Chăm bản địa do Hội Đồng Phát Triển Champa tổ chức vào ngày 4-9-2016 tại San Jose (Csalifornia) đã diễn ra trong bầu không khí vô cùng thân mật nhưng đầy phấn khởi với tay bắt mặt mừng đón chào nhau để nối kết lại tình huynh đệ giữa người Chăm đồng tộc, cùng nguồn gốc văn hoá và lịch sử.   Nối kết lại tình huynh đệ giữa người Chăm   Sau hai thập niên khủng hoảng phát xuất từ những yếu tố hiểu lầm và nghi kỵ nhau,...
356 views 1 like