Featured photos
  • Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
Tâm sự Nàng Mỵ Ê - Tản Đà. Châu Giang một dải sông dài, Thuyền ai than thở, một người cung phi! Đồ Bàn thành phá huỷ, Ngoạ Phật tháp thiên di. Thành tan, tháp đổ Chàng tử biệt, Thiếp sinh ly. Sinh ký đau lòng kẻ tử quy! Sóng bạc ngàn trùng Âm dương cách trở Chiên hồng một tấm, Phu thê xướng tuỳ. Ôi mây! Ôi nước! Ôi trời! Đũa ngọc, mâm vàng, giọt luỵ rơi. Nước sông trong đục, Lệ thiếp đầy vơi Bể bể, dâu dâu, khóc nỗi đời! Trời ơi! Nước hỡi! Mây hời! Nước chảy, mây bay, trời ở lại, Để thiếp theo chồng mấy dặm khơi!... Tiểu sử Nàng Mỵ Ê: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%B5_%C3%8A

File Size

188.46 Kb

Dimension

602 x 316

Description

Tâm sự Nàng Mỵ Ê - Tản Đà.
Châu Giang một dải sông dài,
Thuyền ai than thở, một người cung phi!
Đồ Bàn thành phá huỷ,
Ngoạ Phật tháp thiên di.
Thành tan, tháp đổ
Chàng tử biệt,
Thiếp sinh ly.
Sinh ký đau lòn... View More