• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
Created by: admin, November 3, 2013,
2 Likes, 2 comments, 50 total played , downloads

share

Like (2)
Loading...
2
Hán Quảng Phi Châu
giọng hát thật da diết...! nghe đi nghe lại vẫn ko chán...trong đầu mình giờ vẫn còn vang vẩn đâu đây những ca từ quá tha thiết này...! xúc động..!
2
2
November 3, 2013
Đổng Sử Quỳnh Như
Tiếng Chăm của mình nghe đầm thắm, da diết mà lại truyền cảm nữa
2
2
November 3, 2013