• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
Created by: samina, March 27, 2012,
3 Likes, 61 comments, 109 total played , downloads

share

Like (3)
Loading...
3
samina
alikhang gặm xương thi tội nghiệp xươnng lăm! gặm long gà long vịt cho nó chak ăn!
April 12, 2012
Bích Hiên
umk!...chị samina dc cai' ns đúng ý e! hjhj
April 13, 2012
ALIKHANG
Gặm đầu samina thì được chứ..! gặm lông gà vịt làm gì..sẵn đó chơi nhai luôn cái đầu của BH..kaka chỉ còn cách này thôi mới trị nổi 2 con yêu quái.
April 13, 2012
Bích Hiên
oh!...thế hữ!...a ko mún làm ng ak? mún ăn thịt ng...kaka...pị cho zô BH nh ta cũng chả dám...vì a...là..(Q)...kekeke
April 13, 2012