• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
Created by: Kaka, October 27, 2015, in Interview
1 Likes, 1 comments, 102 total played , downloads

share

Like (1)
Loading...
1
Kaka
Amuchandra Luu Ha ha anh Qasim có mời quan khách ăn bửa ăn chiều. Anh em San Jose toát mồ hôi là cái chắc. Đề nghị anh em thanh niên mỗi người mang tới ủng hộ một cái Pizza và một thùng nước. Thiệt đấy. Biện pháp này thanh niên Sacramento đã từng làm và rất hiệu quả. Góp một bàn tay thôi anh em ơi. ... View More
October 27, 2015