End

# Lễ Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Hội Đồng

Saturday, July 15, 2017 14:20 - 19:20 pm
Yerba Buena High School, 1855 Lucretia Ave, San Jose 95122, California, United States
Kaka
by On July 13, 2017
Yerba Buena High School, 1855 Lucretia Ave, San Jose 95122, California, United States
1855 Lucretia Ave
San Jose
95122
California
United States
Category:
Information:


Hội Đồng Phát Triển Văn Hóa Xã Hội Champa là một tổ chức phi chính phủ, ra đời tại Hoa Kỳ trong kỳ Đại Hội Kỷ Niệm 175 Năm Champa Bị Xóa Tên Trên Bản Đồ Thế Giới vào ngày 07- 07-2007 tại thành phố San Jose, thuộc tiểu bang California, Hoa Kỳ.


Mục tiêu chính của Hội Đồng Phát Triển Văn Hóa Xã Hội Champa là kêu gọi Chính Phủ Việt Nam hiện hành phải công nhận dân tộc Chăm là một trong những dân tộc bản địa đã từng cư ngụ lâu đời ở miền Trung Việt Nam ngày nay và kêu gọi Chính Phủ Việt Nam cưu mang dân tộc bất hạnh này để được tồn tại và phát triển trong thế kỷ 21 này.


Như Bản Tin số 01 của Hội Đồng đã loan báo, Hội Đồng Phát Triển Văn Hóa Xã Hội Champa tổ chức Lễ Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Hội Đồng vào chiều Thứ Bảy, ngày 15 tháng 07 năm 2017, lúc 2 giờ chiều, giờ California, tại:


Trường Yerba Buena High School


1855 Lucretia Ave San Jose, CA 95122.


Nhân dịp lễ này, Hội Đồng Phát Triển Văn Hóa Xã Hội Champa xin thông báo cùng toàn thể qúy Đồng Hương, qúy cơ quan truyền thông-báo chí Champa ở quốc nội cũng như hải ngoại, kể từ ngày 20-02-2017, Hội Đồng quyết định chọn danh xưng vắn tắt của Hội Đồng Phát Triển Văn Hóa Xã Hội Champa theo tiếng Việt là Hội Đồng Phát Triển Champa, để Đồng Hương dễ nhớ và dễ gọi; còn tên gọi vắn tắt bằng tiếng Anh của Hội Đồng là CSCD-Champa.


Kính mong qúy cơ quan truyền thông Champa phổ biến rộng rãi thông tin này đến qúy Đồng Hương Chăm ở trong và ngoài nước.


Thành thật cảm tạ.


Ban Văn Hóa và Thông Tin Hội Đồng Phát Triển Champa


TB: Đính kèm trong Bản Tin này là Quyết Định số 001/HĐPTVHXH Champa để tham khảo.


 


Be the first person to like this.
There are no new feeds to view at this time.