End

# Thông Báo

Sunday, May 7, 2017 5:00 - 9:30 am
Nhà hàng Rice Bowl
Kaka
by On April 27, 2017
Nhà hàng Rice Bowl
2378 Florin Rd
Sacramento
95822
United States
Category:
Information:


Buổi Tiệc Liên-Hoan Kỹ Niệm 20 năm thành lập Hội Văn-Hóa Truyền-Thống Chăm U.S.A. đã được Ban Thông-Tin đăng lên mạng Xã Hội gồm : Flyer , Tâm Thư và Thư Mời đến Quý Gia-Đình trong Hội cũng như Quý Đồng Hương ở khắp nơi theo dõi . Nay Ban Tổ-Chức Chúng Tôi xin Trân Trọng Thông Báo thêm vài Chi-Tiếc sau : 
1- Dựa trên trang mạng Xã Hội này , BTC Chúng Tôi Kính Mời Quý Gia-Đình trong Hội VHTT/Chăm cũng như Quý Đồng Hương ghi danh đặt lấy Vé giữ chỗ ngồi tham dự Buổi Tiệc nói trên càng sớm càng tốt .
2- Ban Tổ Chức sẽ có Thư Mời bằng Hệ-Thống Bưu-Điện dành cho BCH Quý Hội-Đoàn Bạn và Quý Vị Cao Niên .
Thay mặt BTC trân trọng Thông-Báo 
Phú - văn - Lưu
P.S: Pô Dharma , một Cao-Niên từ Pháp Quốc . Vì xa xôi không đến dự buổi Liên-Hoan được , nhưng đã gửi Ủng-Hộ $200. us. Đây là một khích lệ lớn cho BTC .


 reacted this
Like (1)
Loading...
1
 reacted this
There are no new feeds to view at this time.