End

# Thông Báo

Sunday, May 7, 2017 5:00 - 9:30 am
Nhà hàng Rice Bowl, 2378 Florin Rd, Sacramento 95822, United States
Kaka
by On April 27, 2017
Nhà hàng Rice Bowl, 2378 Florin Rd, Sacramento 95822, United States
2378 Florin Rd
Sacramento
95822
United States
Category:
Information:


Buổi Tiệc Liên-Hoan Kỹ Niệm 20 năm thành lập Hội Văn-Hóa Truyền-Thống Chăm U.S.A. đã được Ban Thông-Tin đăng lên mạng Xã Hội gồm : Flyer , Tâm Thư và Thư Mời đến Quý Gia-Đình trong Hội cũng như Quý Đồng Hương ở khắp nơi theo dõi . Nay Ban Tổ-Chức Chúng Tôi xin Trân Trọng Thông Báo thêm vài Chi-Tiếc sau : 
1- Dựa trên trang mạng Xã Hội này , BTC Chúng Tôi Kính Mời Quý Gia-Đình trong Hội VHTT/Chăm cũng như Quý Đồng Hương ghi danh đặt lấy Vé giữ chỗ ngồi tham dự Buổi Tiệc nói trên càng sớm càng tốt .
2- Ban Tổ Chức sẽ có Thư Mời bằng Hệ-Thống Bưu-Điện dành cho BCH Quý Hội-Đoàn Bạn và Quý Vị Cao Niên .
Thay mặt BTC trân trọng Thông-Báo 
Phú - văn - Lưu
P.S: Pô Dharma , một Cao-Niên từ Pháp Quốc . Vì xa xôi không đến dự buổi Liên-Hoan được , nhưng đã gửi Ủng-Hộ $200. us. Đây là một khích lệ lớn cho BTC .


Like (1)
Loading...
1
There are no new feeds to view at this time.