End

# HAREI MUKEI - RAMUWAN 2012 EVENT

Sunday, July 1, 2012 15:00 - 23:00 pm
San Jose, California U.S.A, United States
Kaka
by On June 20, 2012
San Jose, California U.S.A, United States
United States
Category:
Information:

 Ban TN Bhum Kawei Pelei-Ram kính mời bà con đồng hương Champa và cộng đồng bạn đến tham dự ngày lễ hội Rarei Mukei-Ramưwan 2012. Click vào Thư mời  để xem chi tiết. Cảm ơn nhiều.

Be the first person to like this.
There are no new feeds to view at this time.