Select
Tag Cloud

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

  • Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
By: On October 8, 2013
Trước thông tin khán giả phản đối liveshow của mình tại Huế, nhạc sĩ Chế Linh đã có chia sẻ mới nhất về sự việc. Ngay sau đêm diễn vào ngày 5.10 được hoàn thành, có không ít thông tin cho rằng đây là...
0 rating 372 views 1 like 0 comments
Read more
By: On October 8, 2013
Trước thông tin khán giả phản đối liveshow của mình tại Huế, nhạc sĩ Chế Linh đã có chia sẻ mới nhất về sự việc. Ngay sau đêm diễn vào ngày 5.10 được hoàn thành, có không ít thông tin cho rằng đây là...
0 rating 372 views 1 like 0 comments
Read more
By: On October 8, 2013
Trước thông tin khán giả phản đối liveshow của mình tại Huế, nhạc sĩ Chế Linh đã có chia sẻ mới nhất về sự việc. Ngay sau đêm diễn vào ngày 5.10 được hoàn thành, có không ít thông tin cho rằng đây là...
0 rating 372 views 1 like 0 comments
Read more
By: On October 8, 2013
Trước thông tin khán giả phản đối liveshow của mình tại Huế, nhạc sĩ Chế Linh đã có chia sẻ mới nhất về sự việc. Ngay sau đêm diễn vào ngày 5.10 được hoàn thành, có không ít thông tin cho rằng đây là...
0 rating 372 views 1 like 0 comments
Read more