Select
Tag Cloud

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

By: On January 19, 2012
...
0 rating 11.6k+ views 1 like 0 blog comments
Read more
By: On September 19, 2014
LỊCH SỬ-NỀN VĂN MINH CHAMPA Trà thanh toàn   Lời mởi đầu   ...
0 rating 8.9k+ views 0 likes 0 blog comments
Read more
By: On September 2, 2017
Đôi nét về người Champa ở Ninh Thuận Trừ các tôn giáo mới du nhập sau này với số lượng không lớn, người Champa ở Ninh Thuận hiện nay theo hai tôn giáo chính là Bàlamôn (ấn Độ giáo) và Bàni (Hồi...
0 rating 5.1k+ views 0 likes 0 blog comments
Read more
By: On December 28, 2012
CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA CHĂMPA, PHÙ NAM DÀNH CHO K32 CỬ NHÂN LỊCH SỬ Số ĐVHT: 2 (30 tiết) * Mục đớch, yêu cầu: - Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguồn gốc và quá tŕnh lịch sử, vă...
0 rating 4.3k+ views 0 likes 0 blog comments
Read more
By: On March 22, 2012
  DẤU ẤN VĂN HÓA ẤN ĐỘ TRONG VĂN HÓA CHĂMPA   CN. Ngô Thanh Mai Bộ môn Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam ...
0 rating 4k+ views 0 likes 0 blog comments
Read more
By: On September 3, 2015
  Người Chàm trong mắt tôi Nguyễn Ngọc Chính Một ngày biếc thị thành ta rời bỏ Quay về xem non nước giống dân Chàm (Chế Lan Viên) Ngoài tên gọi “Chàm” ta còn dùng các danh xưng như “Chăm”, “Hời”, “Ch...
0 rating 3.4k+ views 0 likes 0 blog comments
Read more
By: On January 19, 2012
...
0 rating 3.1k+ views 0 likes 0 blog comments
Read more
By: On July 21, 2012
Người Chăm, còn gọi là người Chàm, người Chiêm Thành, người Chiêm, người Hời..., hiện cư ngụ chủ yếu tại Campuchia, Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Hoa Kỳ. Dân số tại Việt Nam theo điều tra dân số 199...
0 rating 2.1k+ views 2 likes 0 blog comments
Read more
By: On April 4, 2012
Nghệ thuật múa Chăm - Những giá trị cần bảo tồn và phát huy Nghệ thuật dân gian của mỗi dân tộc được coi như những viên ngọc đã được sàng lọc chau chuốt lâu đời qua thời gian, trong không gian và...
0 rating 1.7k+ views 0 likes 0 blog comments
Read more
By: On January 23, 2013
Tc giả: Đạo Văn Chi ( Palei Chang ) * Nghĩa trang Ghur của người Chăm Bᠠni – Photo Inrasara.Người Chăm B ni l một bộ phận đa số trong cộng đồng người Chăm sinh sống ở Ninh Thuận, Bnh thuận. Đଢy l một ...
0 rating 1.6k+ views 0 likes 0 blog comments
Read more