• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
Kaka
by On August 14, 2018  in Tổng hợp / Bút ký - Truyện /
0 rating 119 views 1 Likes 0 comments

Tin vui: cho người thích đi, chạy bộ bên ngoài.

 

 

Các bạn download Sweatcoin (tải App này) xuống smart phone của mình nhé. Chúng ta có được tiền khi đi hoặc 
chạy bộ bên ngoài. App khuyến khích sức khoẻ cho mọi người. 
----

Good news: for your walking.

Download this Sweatcoin App to your smart phone, you will earn money when we are jogging outside using this App. This App promotes health for you and pay for your fit. 

 

NC Team

 

 

0
Total votes: 0
Kaka
Thích học hỏi, muốn làm một chút gì đó cho cộng đồng, văn hóa xh của mình...
Like (1)
Loading...
1

It will be interesting:

By: On March 25, 2019
0 rating 159 views 0 likes 0 comments
Read more
By: On February 17, 2018
0 rating 642 views 0 likes 0 comments
Read more