• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
Thạch Ngọc Xuân
by On November 12, 2013
0 rating 230 views 0 Likes 0 comments

 Written by BBT Champaka.info   

Sunday, 10 November 2013 15:24

ty 10

Vào tháng 4 năm 2013, theo nguồn tin từ Việt Nam cho biết, Nguyễn Văn Tỷ, nguyên trưởng ban Ban Biên Soạn Sách Chữ Chăm (BBSSCH) viết thư cho Bộ Giáo Dục Việt Nam nhằm tố cáo các nhà khoa học và trí thức Chăm trong nước (Pgs. Ts. Thành Phần, Ts. Phú Văn Hẳn, Ts. Trương Văn Món…) viết tác phẩm "Ngôn ngữ Chăm, thực trạng và giải pháp" (ấn hành 2011), là thành phần chống phá chữ Chăm cải biến của BBSSCH, tức là chống phá nhà nước Việt Nam. Đây là lời vu khống không có cơ sở và bằng chứng, vì tác phẩm "Ngôn ngữ Chăm, thực trạng và giải pháp" được nhà nước Việt Nam cho phép xuất bản (2011) chỉ phân tích một cách khoa học những sai lầm chữ viết Chăm cải biến của BBSSCC, chứ không nhằm vu khống BBSSCC.

  

Vài tuần sau, tức là tháng 5-2013, Quảng Đại Cẩn trở về Việt Nam tham gia « Hội thảo về ngôn ngữ » tại Hà Nội với mục tiêu nhằm kêu gọi duy trì chữ Chăm cải biến lai căng của BBSSCC và lên án trí thức Chăm viết tác phẩm "Ngôn ngữ Chăm, thực trạng và giải pháp" và Ts. Po Dharma là những người không có kiến thức về ngôn ngữ, tìm cách phá hoại chữ Chăm cải biến của BBSSCC. Có chăng thư tố cáo của Nguyễn Văn Tỷ trước Bộ Giáo Dục Việt Nam vào tháng 4-2013 chỉ là chiến lược dọn đường nhằm cổ vỏ cho sự hiện diện tại hội thảo Hà Nội vào tháng 5-2013 của Quảng Đại Cẩn, một đồng minh rất trung thành với Nguyễn Văn Tỷ trong chiêu bài bảo vệ chữ Chăm cải biến của BBSSCC?

 

Để tiếp tay cho Nguyễn Văn Tỷ và Quảng Đại Cẩn kể từ tháng 5-2013, nhóm “đội ngũ bút chiến” tung ra chiến trường 14 tên nặc danh (sẽ nêu ra trong dịp tới) viết 63 bài để bôi nhọ Ts. Po Dharma, trù dập thành viên Web Champaka.info và lên án 13 trí thức Chăm viết tác phẩm "Ngôn ngữ Chăm, thực trạng và giải pháp" (2001) qua phong cách hành văn vô cùng “dơ bẩn, mất dạy và vô văn hóa” với nội dung lúc nào cũng tôn thờ Nguyễn Văn Tỷ và Quảng Đại Cẩn là thần tượng của dân tộc Chăm về Akhar Thrah có “paoh gak” của BBSSCC.

 

Bài viết nặc danh số 63 vào ngày 2-10-2013 là bài viết cuối cùng của Urang Cham nhằm lên án Hội Luận về Dân Tộc Bản Địa tổ chức vào tháng 9-2013. Chỉ vì không đồng tình với chữ Chăm cải biến của BBSSCC, “đội ngũ bút chiến” của Nguyễn Văn Tỷ tung ra 63 bài viết nặc danh để khủng bố, đe dọa, mạ nhục trí thức Chăm trong và ngoài nước. Đây là hành động thoái hóa và dơ bẩn chưa từng xảy ra trong lịch sử đương đại của dân tộc Chăm. 

 

Sau một tháng yên lặng, ngày 1-11-2013, Nguyễn Văn Tỷ trở lại chiến trường Akhar Thrah, gửi cho bà con Chăm bức thư nhằm khủng bố, đe dọa và bôi bác Ts. Po Dharma về tội không chấp nhận chữ Chăm cải biến có « paoh gak » của BBSSCC. Điều đáng chú ý nhất là Nguyễn Văn Tỷ cho rằng những « người sống lưu vong (…) không có quyền gì nói đến ngôn ngữ chữ viết Chăm hay di sản văn hóa Chăm của chúng tôi!”. Cụm từ “chúng tôi” ở đây ám chỉ cho ý nghĩa: ngôn ngữ chữ viết Chăm là di sản riêng tư của Nguyễn Văn Tỷ. Đây là lời tuyên bố “vô trách nhiệm” và “vô văn hóa” của một vị trí thức Chăm nhằm phân chia dân tộc này thành 2 thể loại:

 

• Nguyễn Văn Tỷ và ngưởi Chăm trong nước mới là công dân có quyền hưởng thụ những di sản của vương quốc Champa để lại.

• Người Chăm "lưu vong" là thành phần phản động không có quyền bàn đến ngôn ngữ chữ viết Chăm hay di sản văn hóa Chăm.

 

Xin bấm vào đây để xem: Bài viết ngày 1-11-2013 của Nguyễn Văn Tỷ

 

Một ngày sau, tức là ngày 2-11-2013, tên nặc danh Po Tao tiếp tay cho Nguyễn Văn Tỷ tung ra chiến trường bài viết cũng nhằm trù dập, bội nhọ, phỉ báng, hăm dọa Ts. Po Dharma và trí thức Chăm trong nước về tội không tuân thủ chữ Chăm cải biến có « paoh gak » của BBSSCC mà nội dung cũng chứa đựng một lò phát xuất : « dơ bẩn, mất dạy và vô văn hóa ».

 

Xin bấm vào đây để xem:

 

• Bài viết của Po Tao ngày 2-11-2013

• Bài viết của Po Tao ngày 7-11-2013

 

Mối liên hệ giữa Nguyễn Văn Tỷ và tên nặc danh Po Tao

 

Thư của Nguyễn Văn Tỷ viết ngày 1-11-2013 chỉ gởi cho 28 người Chăm trong và ngoài nước (xem phần đầu của bức thư) không có email của tên nặc danh Po Tao. Thế thì tại sao ngày 2-11-2013 tên nặc danh Po Tao biết Nguyễn Văn Tỷ viết thư này ? Có chăng tên nặc danh Po Tao chỉ là bút hiệu của Nguyễn Văn Tỷ ? Nếu không, Nguyễn Văn Tỷ là người biết Po Ta là ai và ra chỉ thị cho Po Tao viết bài ?

 

Nguyễn Văn Tỷ là trí thức Chăm, cần phải học hỏi lại thế nào là thể diện của một nhà trí thức Chăm và thế nào là danh dự và quyền lợi của dân tộc. Không nên núp bóng dưới « đội ngũ bút chiến » để đe dọa và khủng bố trí thức Chăm trong và ngoài nước một cách thô thiển như vậy.

 

Nguyễn Văn Tỷ lường gạt nhà Đảng và Nhà Nước Việt Nam

 

Từ 1978, Đảng và Nhà Nước Việt Nam đã đầu tư hàng tỷ đồng hàng năm để lo cho con em người Chăm có cơ hội học tiếng Chăm mẹ đẻ của họ qua sách giáo trình của BBSSCC. Thay vì phải soạn thảo sách giáo trình dạy tiếng Chăm theo Akhar Thrah truyền thống, Nguyễn Văn Tỷ và BBSSCC vì không nắm vững qui luật chữ Chăm, tự tiện đứng ra chế biến 3 ký tự mới đưa vào bản chữ cái Chăm, làm đảo lộn hệ thống chữ viết Chăm, kéo theo phong trào trí thức Chăm trong và ngoài nước đứng ra phản đối sách giáo trình lai căng của BBSSCC.

 

Chữ Chăm không bao giờ có ký tự « paoh gak » ; không có ký tự « traoh aw lượt bỏ dar tha » ; không có ký tự « dar tha dar dua có hua baluw ». Đây là qui luật của Akhar Thrah Chăm mà tất cả các vị tu sĩ, bô lão, trí thức, sinh viên kể cả người Chăm "chăn trâu cày ruộng" đều biết vấn đề đó, không cần phải nhờ đến nhà sử học như Po Dharma hay các nhà khoa học Chăm trong nước chỉ bảo cho họ. Thế thì tại sao Nguyễn Văn Tỷ viết thư mạ nhục, khủng bố và đe dọa Po Dharma với mục tiêu gì ?

 

Để bảo vệ cho những sai lầm này, Nguyễn Văn Tỷ lường gạt Đảng và Nhà Nước Việt Nam bằng cách báo cáo với Bộ Giáo Dục Việt Nam cho rằng Ts. Po Dharma và 13 vị trị thức Chăm trong nước là thành phần phản động tìm cách phá hoại Ban Biên Soạn, cơ quan của nhà nước Việt Nam.

 

Kết Luận

 

Trên thế gian này, Nguyễn Văn Tỷ là người trí thức Chăm đang làm nghề lường gạt :

 

• Lường gạt người thân của mình là Ts. Po Dharma luôn luôn giúp đở ông để giải quyết những sai lầm trong sách giáo trình  của BBSSCC. Nhưng cuối cùng, Nguyễn Văn Tỷ đổ tội cho Po Dharma là người phá hoại BBSSCC. Kể từ đó, Nguyễn V8n Tỷ t trở thành người « ăn cháo đá bát », không bao giờ chấp nhận bảo tồn  di sản ngôn ngữ chữ viết do cha ông để lại, cũng vì "dak lahik kabaw yau oh khin lahik mbaok" (thà mất đôi trâu còn hơn mất mặt). 

 

• Lường gạt dân tộc Chăm, vì Nguyễn Văn Tỷ ký vào biên bàn Hội Thảo Kuala Lumpur 2006 công nhận chữ Chăm không có « paoh gak ». Nhưng khi xong Hội Thảo, ông trở lời cho rằng ông bị ép buộc ký vào biên bản này. Đây là hành động không xứng đáng với vị trí của một nhà trí thức chân chính. Vì đứa trẻ học lớp 6 đã biết thế nào là giá trị chữ ký của mình.

 

• Lường gạt Đảng và Nhà Nước Việt Nam bằng cách dấu diếm những sai lầm trong sách giáo trình dạy chữ Chăm của BBSSCC gần 3 thập niên qua và tìm cách đổ tội cho Ts. Po Dharma và 13 vị trí thức Chăm trong nước là thành phần phản động chống phá BBSSCC, tức là chống phá nhà nước Việt Nam.

 

Dân tộc Chăm phải cám ơn Đảng và Nhà Nước Việt Nam đã đầu tư hàng tỷ đồng hàng năm đề lo cho con em người Chăm có cơ hội học chữ Chăm truyền thống của họ, nhưng dân tộc Chăm không bao giờ tha thứ cho Nguyễn Văn Tỷ không biết đọc chữ Chăm thông thạo, nhưng tìm cách lường gạt Đảng và Nhà Nước Việt Nam bằng cách chế biến 3 ký tự mới đưa vào chữ cái, làm đảo lộn hệ thống chữ viết Chăm và biến con em Chăm học chữ Chăm cải biến của BBSSCC trở thành thế hệ vô dụng, vì không đọc được chữ Chăm do cha mẹ họ viết. 

 

20

Nguyễn Văn Tỷ (thứ 2 từ phài sang trái) và trí thức Chăm trong ngày

Hội thảo Kuala Lumpur 2006. 

 

theo Champaka.info

0
Total votes: 0
Thạch Ngọc Xuân
User not write anything about he.
Be the first person to like this.

It will be interesting:

By: On July 14, 2020
0 rating 104 views 0 likes 0 comments
Read more
By: On January 24, 2012
0 rating 365 views 0 likes 0 comments
Read more
By: On January 31, 2020
0 rating 92 views 0 likes 0 comments
Read more