!DOCTYPE html

Mê bài hát này với giọng ca của Ca sỉ Ysa.
(Học tiếng Chăm qua bài hát tiếng Chăm)

Dõk hagêt adei lơi (Còn gì đâu em)
Dõk gêt dei lơi, balan thun xai?, tapa? thun bloh
Dõk gêt dei

...

!DOCTYPE html

Mê bài hát này với giọng ca của Ca sỉ Ysa.
(Học tiếng Chăm qua bài hát tiếng Chăm)

Dõk hagêt adei lơi (Còn gì đâu em)
Dõk gêt dei lơi, balan thun xai?, tapa? thun bloh
Dõk gêt dei

...

 • February 11, 2018
 • By:
!DOCTYPE html

Inra Sara (from facebook)

Adei baic xap Cam – em học tiếng Cham. PHỤ LỤC 2. TẠI SAO PHẢI BIẾT TIẾNG CHAM?

[sau "bài học" này, "thầy" cho "các em" nghỉ Tết, nhé!]

Thời hiện

...
Posted in: Tiếng Chăm

 • February 9, 2018
 • By:
!DOCTYPE html

Inra Sara (from facebook)

Adei baic xap Cam – em học tiếng Cham. Kadha/ bài 5/1. DŌK: NGỒI

[0] Dōk dala, hay Dōk ala: ngồi xuống [nói chung]
[1] Dōk jagog: ngồi xổm, ngồi trên

...
Posted in: Tiếng Chăm

 • February 9, 2018
 • By:
!DOCTYPE html

Inra Sara (facebook)

 

Adei baic xap Cam – em học tiếng Cham. Kadha/ bài 04. DANG: ĐỨNG; ĐỨNG

Dang akok: đứng đầu
Dang angan: đứng tên
Dang kajap: đứng vững
Dang kala: thay mặt
D

...
Posted in: Tiếng Chăm

 • February 8, 2018
 • By:
!DOCTYPE html

Inra Sara (from facebook)

Adei baic xap Cam – em học tiếng Cham. Bài đọc thêm 1. Động từ chỉ thao tác “cầm nắm và mang đi”

Động từ chỉ thao tác “cầm nắm và mang đi”. Cham có:
-

...
Posted in: Tiếng Chăm

 • February 8, 2018
 • By:
!DOCTYPE html

Inra Sara (from facebook)

Adei baic xap Cam – em học tiếng Cham. Kadha/ bài 3/1. BBANG – ĂN

BBANG: ĂN

Bbang angui: của cải, gia tài; nhưng Angui bbang: ăn mặc
Bbang bat: ăn vặ

...
Posted in: Tiếng Chăm

 • February 8, 2018
 • By:
!DOCTYPE html

Inra Sara (from facebook)

Adei baic xap Cam – em học tiếng Cham. Kadha bài 02.1. NGAP - NGAK

NGAP còn viết NGAK: LÀM, HÀNH, TRỞ THÀNH

Ngak apah: làm thuê
Ngak ār: làm bờ
Ngak a

...
Posted in: Tiếng Chăm

 • February 8, 2018
 • By:
!DOCTYPE html

Inra Sara (from facebook)

Adei baic xap Cam – em học tiếng Cham. Kadha/ bài 01. ĐÔM - NÓI


Vài nơi còn viết/ nói: ĐƠM, hay phương ngữ Pabblāp Birau: ĐEM, Chàm Tây: MƯYAI. “Nói”

...
Posted in: Tiếng Chăm

 • December 17, 2017
 • By:
!DOCTYPE html

Xin giới thiệu cùng độc giả Chăm Trường ca Ariya Bini Cam xuất bản khoảng cuối tk XVII của tác giả vô danh, viết về chuyện tình một chiều của hoàng tử Champa yêu say đắm nàng cô

...

 • December 4, 2017
 • By:
!DOCTYPE html

Caong ka kadha wak ni daong hu hasit ka ayut halei o ka ngap krân saong Cam Rumi.

(Mong muốn bài viết này sẽ giúp được các bạn chưa thạo viết chữ Cham theo hệ thống Rumi)

__

...
Posted in: Tiếng Chăm

xl'! (Hello!)

hr] n} nN s hr] s`' m\k;. ky& d} nN \d] wK blog n} mi{N. 

tD~| k ad] x=I hl] pkk&@C h~% k=nN n} y^ h~ r_l hn`[ f&@L!

---
ikN d} r'

Posted in: Tiếng Chăm