• Facebook
 • Yahoo
 • Google
 • Live
 • Google
 • Twitter

 • March 24, 2018
 • By:
!DOCTYPE html

Phuel Haniim (Biên soạn) ur/ c'

ADEI BAC SAP CAM - EM HỌC TIẾNG CHĂM. KADHA 4 ( BANGU - HALA. kính gửi bác Ysa Cosiem

banguhapang =bông vang
hapang=cây vàng
banguhamuei=hoa hé n

...
Posted in: Tiếng Chăm

 • March 24, 2018
 • By:
!DOCTYPE html

Phuel Haniim

mata plek lakuk = mắt trợn ngược
mata lanung=mắt lươn
mata bang= mắt mờ
mata palail =cận thị
ruak mata= đau mắt
dua gah mata =hai bên mắt 
aia mata =nước mắt
mata had

...
Posted in: Tiếng Chăm

 • March 24, 2018
 • By:
!DOCTYPE html


sang danaok= nhà cửa
sang ye = nhà tục
sang gan= nhà ngang
sang suer=nhà mồ
sang magik = nhà chùa Bàni (thánh đường)
sang dhar= nhà chùa Bàni;
sang langkar=nhà nguyện
po sang =chủ nh

...
Posted in: truyen ma

 • March 24, 2018
 • By:
!DOCTYPE html
 
 
 Phuel Haniim
séh main caoh baoh balaong= học sinh chơi đá banh
 
asaih caoh=ngựa đá
 
lamaow nduec caoh klan=bò chạy đá hậu
 
main caoh chom=chơi đá khăn
 
m
...
Posted in: Tiếng Chăm

 • March 1, 2018
 • By:
!DOCTYPE html

Inra Sara (from facebook)

Adei baic xap Cam – em học tiếng Cham. Kadha 12. MƯNGA WÔM – GIA ĐÌNH
[theo Từ điển Moussay, 1971]
(Kadha 13. PALEI PALA, GAUP GAN...)

Dao: cha mẹ của

...
Posted in: Tiếng Chăm

 • March 1, 2018
 • By:
!DOCTYPE html

Inra Sara (from facebook)

Adei baic xap Cam – em học tiếng Cham. Kadha 11. ĐÔIC: CHẠY, CHẢY
(kì tới: Ngôi thứ trong dòng họ, gia đình)

ĐÔIC có 4 nghĩa:

1. Chạy
Ridêh đôic: xe

...
Posted in: Tiếng Chăm

 • February 27, 2018
 • By:
!DOCTYPE html

Inra Sara (from facebook)

Adei baic xap Cam – em học tiếng Cham. Kadha 10-bis. NAO: ĐI, CHẾT

Vậy là NAO thu nhận được rất nhiều công điểm vào hợp tác xã chữ nghĩa Cham. Có đến

...
Posted in: Tiếng Chăm

 • February 27, 2018
 • By:
!DOCTYPE html

Inra Sara (from facebook)

Adei baic xap Cam – em học tiếng Cham. Kadha 10. NAO: ĐI; CHẾT

1. NAO: ĐI
Nao takai: đi bộ
Nao takai thoh: đi chân không 
Nao rah: đi dạo
Nao baic: đ

...
Posted in: Tiếng Chăm

 • February 27, 2018
 • By:
!DOCTYPE html

Inra Sara (from facebook)

Adei baic xap Cam – em học tiếng Cham. Kadha 9/3. BRUK HAMU APUH – NGAK
[theo thứ tự công đoạn sản xuất – Bài học tiếp theo: NAO, ĐÔIC: ĐI, CHẠY]

...
Posted in: Tiếng Chăm

 • February 27, 2018
 • By:
!DOCTYPE html

Inra Sara (facebook)

Adei baic xap Cam – em học tiếng Cham. Kadha 9/2. BRUK HAMU APUH - HAMU APUH RUỘNG RẪY

Hamu apuh: ruộng rẫy
Apuh takak: nương rẫy (nói chung)
Hamu tanưh

...
Posted in: Tiếng Chăm

 • February 27, 2018
 • By:
!DOCTYPE html

Inra Sara (from facebook)

Adei baic xap Cam – em học tiếng Cham. Kadha 9/1. BRUK HAMU APUH - KAYA KĀR RA BAL LI-WA NÔNG CỤ

Ridêh kabao: xe trâu
Dai twan: chòi
Lingal: [cái]

...
Posted in: Tiếng Chăm

 • February 27, 2018
 • By:
!DOCTYPE html

Inra Sara (from facebook)

Adei baic xap Cam – em học tiếng Cham. PHỤ LỤC 3. NGÔN NGỮ ĐA ÂM TIẾT

Ôn lại, nhớ lại vốn từ cũ, hay vốn chữ chính thế hệ ta từng sử dụng mà thán

...
Posted in: Tiếng Chăm