xl'! (Hello!)

hr] n} nN s hr] s`' m\k;. ky& d} nN \d] wK blog n} mi{N. 

tD~| k ad] x=I hl] pkk&@C h~% k=nN n} y^ h~ r_l hn`[ f&@L!

---
ikN d} r'

Posted in: Tiếng Chăm

 • September 18, 2017
 • By:
 
 

          Pathau mik va song tong abih gauk! Bruk salih bahrau thi cử tuk halei jeng hu menuac sia caik hatai sangka kayua nyu gaok tapak tal  bruk pakacah di  anek saih saong bruk pat

...

 • September 14, 2017
 • By:

 

 

Pathau mik va song tong abih gauk!  Xã Hồ Thị Kỷ (huyện Thới Bình, tinh Cà Mau), labik hu rilo urang Khmer daok, yaom lac rai duik  dok rilo kan kandah, min bruk iek glang “ akhar haroh” hu ka

...

 • September 11, 2017
 • By:

 Sáng tác: Đàng năng Quạ 
 

 

O ơi Adei cam KAMEI aia drei  
Mong mboh pak halei  
Tung tian padrut padroi lo m

...

 • September 11, 2017
 • By:

Nhạc phẩm: " Đồ Bàn " 
Panah tuak mang của nhạc sĩ Đàng Năng Quạ 
(Lời nhạc phẩm này là do chính cố nhạc sĩ nổi tiếng Đàng Năng Quạ hát, đã được Linh Dang post lên Facebook ngày 15/2/2016 và được Ka

...

 • September 11, 2017
 • By:

 

 

# Pathau mikva saong grauk ayut!

Meng bruk pandar jalan pruh ia patak pataom piah pala drak, diuk pasang on

...

 • September 10, 2017
 • By:

 

 

Tal puac bilan 8, akaok bilan 9 tui saka aia harei yaok thun, urang Xơđăng dhar Xơteng di huyện Tu Mrông (tỉnh

...

 • September 10, 2017
 • By:

 

 

Ngan haong biak ralo urang ngak kayua nao ngak ca kíp nan ye kan hu tuk vak piah duah thau ka thong tin jeng y

...

 • September 10, 2017
 • By:

 

 

Harei 1/9/2017 , njauk tame harei 10 bingun bilan zulhijjah (lac bilan 12 saka Islam), labaih 45 ribau urang C

...

 • September 8, 2017
 • By:
 

Yaom lac daok kan kandah min rilo sinh viên bangsa takik di Đắc Lắc kham merat yam tapa, oh lac bac megru siam bo daok kham merat hu mbaok dalam dom bruk ngak kayua bhap bini. H Xíu, urang v

...
Posted in: Tiếng Chăm

 • July 13, 2017
 • By:

CHỮ CHĂM PHIÊN TỰ VÀ PHIÊN ÂM


 


Akhar Thrah hay chữ viết Chăm truyền thống hình thành từ thế kỷ 16. Chữ viết này đã được khắc trên bia ký Po Rome (1627-1651) thế kỷ 17 (Dharma, 2006, Lafont, 2011). Tr

...
Posted in: Tiếng Chăm

 • April 30, 2015
 • By:

 


CamEnglishPietacneglectsao lãng, thờ ơadan yahadvisecăn dặnagalholy bookkinh kệapakarhappeningsự việcba-niaigestuređiệu bộbel Pa

...
Posted in: Tiếng Chăm