chế bông nga

June 3, 2012 by in {_p var=' timel...
File Size: 7.68 Kb  .  Resolution: 181×279
8 Views 0 Likes 0 Comments
Từ khi lên làm vua, Nhật Lễ ít khi ngó ngàng đến việc triều chính mà bắt đầu rượu chè bê bết, dâm dật hoang đàng còn hơn cả vua Dụ Tôn trước đó. Đào hoàng thái phi cũng kiêu lộng khác thường. Hồi còn ...Read More