Đăng ký
WWW.NGUOICHAM.COM helps you connect and share with the people in your life.
Search CHAM DICTIONARY

chế bông nga

tháng 6 3, 2012 by
Từ khi lên làm vua, Nhật Lễ ít khi ngó ngàng đến việc triều chính mà bắt đầu rượu chè bê bết, dâm dật hoang đàng còn hơn cả vua Dụ Tôn trước đó. Đào hoàng thái phi cũng kiêu lộng khác thường. Hồi còn ...
Captcha Challenge